Nyhet

Kurekss först i Baltikum med TC-kanaltork

Det lettiska sågverket Kurekss har investerat i en TC-kanaltork från Valutec. Det blir den första kanaltorken av modellen som byggs i de baltiska länderna. 

– Kurekss har tydliga idéer för hur de vill utveckla sin verksamhet. Samtidigt är de öppna för att tänka nytt och när vi presenterade TC-kanaltorken  tyckte de att den var bäst lämpad för att möta deras behov, säger Stefan Sundqvist, exportsäljare på Valutec.

Kurrekss är ett privatägt sågverk i västra delen av Lettland som grundades 1995. En stor del av företagets produktion är kundspecifik och i skilda dimensioner, vilket innebär ett tydligt krav på flexibla torkningsmöjligheter.
– En klassisk kanaltork hade inte varit optimalt eftersom den torktypen är effektivast när man vill torka större volymer i liknande dimensioner. TC-kanaltorken är ett alternativ som ger sågverk hög kapacitet och flexibilitet att blanda dimensioner, samtidigt som man har möjligheten att köra paket av olika längder, säger Stefan Sundqvist.

TC är en förkortning för tvärcirkulation och torkmodellen är del i den senaste generationen av kanaltorkar från Valutec. De har snabbt blivit mycket populära både i Sverige och i Centraleuropa. TC-principen bygger på att virkespaketen satsas på längden genom zoner där luften cirkulerar tvärs kanalens längdriktning. Det gör det möjligt att reglera klimatet separat i olika zoner, enligt en process som ligger mycket nära en kammartorks idealschema.

Kurekss kommer att använda torken främst för att torka bräder i dimensionerna 19 millimeter och 25 millimeter. Kanaltorken som byggs i rostfritt stål kommer att ha sex zoner och en kapacitet på över 50 000 kubikmeter för blandade dimensioner. I leveransen ingår även värmeåtervinning, tryckramar och styrsystemet Valmatics. Anläggningen levereras under hösten och driftsätts mot slutet av året.

Nerladdningar

Dela på facebook