Nyhet

”Det var inte svårt att välja när vi har en så duktig leverantör lokalt”

Familjeägda Martinsons koncentrerar sin produktion till två sågverk och genomför under 2018 en satsning för att öka den totala sågverkskapaciteten. Totalt handlar det om en ökning från 500 000 kubikmeter till 535 000 kubikmeter.

– Den största satsningen gör vi på sågverket i Bygdsiljum, där kapaciteten ökar från dagens
300 000 kubikmeter till 415 000 kubikmeter i ett första steg. Vi gör ökningen bland annat för att kunna producera ännu mer vidareförädlade produkter som limträ och KL-trä, säger produktionschefen Olov Martinson.

För att möjliggöra ökningen så investerar Martinsons i en TC-kanaltork från Valutec med en kapacitet på cirka 100 000 kubikmeter årligen. Den kommer att användas uteslutande för torkning av bräder.
– Vi tog styrelsebeslut om ökningen och upphandlade och valde leverantör för markarbetet redan nästa dag. Just nu gjuts plattan och vi kommer att ha den nya TC-kanaltorken startklar efter sommaren, säger Olov Martinson, produktionschef på Martinsons.

– I jämförelse med de traditionella kanaltorkarna har våra TC-kanaltorkar både högre kapacitet och högre flexibilitet. Vi är ensamma om den typen av tork i dagsläget, säger Robert Larsson, vd Valutec.

Företaget investerar också i fem kammartorkar som delvis ska ersätta äldre kammartorkar, delvis ge sågverket ny kapacitet. De kommer att användas för både bräder och plank.
– Vissa månader är vår produktionstakt högre än 500 000 kubikmeter årligen. Vi behöver definitivt den nya torkkapaciteten, säger Olov.

Martinsons och Valutec har ett långvarigt samarbete, med ett stort antal leveranser som sträcker sig långt tillbaka i tiden. Martinsons har också varit ett av sågverken som deltagit i flera av Valutecs utvecklingsprojekt, bland annat kring utveckling av styrsystem och energieffektivisering.
– Vi har ett riktigt starkt kompetenskluster i Skellefteåområdet med både forskning, framgångsrika leverantörer och träföretag. En anledning är att vi är duktiga på att samarbeta och dra nytta av varandras kompetenser. När Valutec utvecklar sina lösningar så gynnar det ju oss som använder dem, menar Olov.

Och valet av Valutec som leverantör av den nya torkanläggningen var därför inte heller svårt.
– Det fanns ingen anledning att fråga någon annan. Vi har en riktigt duktig lokal leverantör som dessutom kunde möta våra rätt högt ställda krav när det handlar om leveranstid, säger Olov.

 

Nerladdningar

Kontaktpersoner

Dela på facebook