Filtrera efter

Nyhet

Ledare: Valmatics tysta fördelar

Redan har det första kvartalet gått och vi på Valutec ser ett ökande intresse att investera bland sågverken. Bland annat hos svenska Siljankoncernen som du kan läsa mer om i det här nyhetsbrevet. Helt klart är att det finns ett stort behov av såväl kammartorkar och kanaltorkar. Jag tror och tycker att det är en bra utveckling där vi ser torkparker som kan se väldigt olika ut sinsemellan – de är och ska vara anpassade efter produktionen på varje sågverk.