Filtrera efter

Nyhet

Ledare: Valmatics tysta fördelar

Redan har det första kvartalet gått och vi på Valutec ser ett ökande intresse att investera bland sågverken. Bland annat hos svenska Siljankoncernen som du kan läsa mer om i det här nyhetsbrevet. Helt klart är att det finns ett stort behov av såväl kammartorkar och kanaltorkar. Jag tror och tycker att det är en bra utveckling där vi ser torkparker som kan se väldigt olika ut sinsemellan – de är och ska vara anpassade efter produktionen på varje sågverk.

Nyhet

Ledare: Kanaltorkar ska bli enklare val

Vi på Valutec har sedan början av 1970-talet säkrat över 20 europeiska patent, varav tolv sedan millennieskiftet. Det är ett bevis på hur hängivna utveckling vi varit genom åren, och jag tror att många fler patent kommer att följa. Just nu är vi inne i en intensiv fas särskilt när det gäller utvecklingen av kanaltorkar. Som jag ser det kan projekten tillsammans leda till resultat som utvecklar arbetssättet på sågverken på avgörande sätt, i riktning mot en mer automatiserad process.